Helsingforsbiennalen
Event header image

Excursions on Actual Transit-ions

16.7.2021 16:00

Skanslandet

Energiseglatser - Kraftverken i Nordsjö

Segling börjar kl 16.00, anländer 30 min. innan avsked.

Under biennalen kommer totalt åtta exkursioner med elsegelbåten Greta till viktiga ställen i Helsingfors inlopp att äga rum på temat postfossil energiövergång. Utöver förarna finns det plats för maximalt fem passagerare per seglats. 

Besättningen består av konstnären Antti Majava och energifilosofen Tere Vaden. De ansvarar för framförandet av båten och inleder diskussionen om energiövergång på varje ställe. Diskussionerna kan spelas in och presenteras separat i överenskomna sammanhang.   

Seglatserna till de viktiga platserna i Helsingfors hamninlopp genomförs som en del av Antti Majavas verk Excursions in Actual Transitions som handlar om den framtida energiförsörjningen. Vi seglar bland annat till kraftverken på Hanaholmen och i Nordsjö samt till de områden där vattenvärme- och vindkraftverk eventuellt  kommer att byggas.  

Vi seglar med en tiometersbåt som beroende på väder och vind antingen går för segel eller en elmotor som drivs av sol- och vindkraft. Elen laddas i ett batteri där litiumjonerna rör sig mellan anod och katod. Båten och dess rörelser utgör en dynamisk observationspunkt för jordens och solens energiströmmar. 

För att bekämpa klimatförändringarna och avvärja andra miljökriser krävs det att vi slutar använda fossila bränslen med en ytterst snäv tidtabell. Mänskligheten måste få tillgång till en ny energibas. Vi måste ingående känna till de olika energiformernas möjligheter och ramvillkor så att snabba utsläppsminskningar inte äventyrar energiförsörjningen. 

På seglatserna undersöker vi energiproduktion, energiövergång och energianvändning och diskuterar energikrisens olika dimensioner. Hur påverkar energin den social sfären, rättvisan, fantasin och konsten, och hur påverkar de å sin sida hur mycket och vilket slags energi vi behöver? 

Energiproduktionens och energianvändningens tekniska och ekonomiska variabler ingår i en bredare energikultur. En förändring av energibasen innebär en förändring av kulturen och samhället. Hastigheten hos farkoster som drivs med fossila bränslen står i förhållande till det kulturbundna ändamålet med deras färd. För segel kan vi kanske färdas lite längre i riktning mot en ny tid och ett nytt rum.  

Mer information:

Omkring 4 timmars kryssning, avfärd från Skanslandet kl. 16. Samling vid infopunkten på Lotsgården en halv timme innan turens början. Eventpersonalen visar de anmälda till båten i hamnen.

Alla kryssningar med reservation för vädret. Om det blåser över 10 m/s kryssar vi bara till skyddade platser i Helsingfors skärgård. Regn är inget hinder för dagkryssningar. Kvällskryssningar kan komma att skjutas på vid regn. Kryssningarnas längd +-1 timme beroende på väder och vind. Retur vid behov till en lämplig hamn på fastlandet (med goda kollektivtrafikförbindelser). Deltagarna informeras om eventuella ändringar.

Segelbåten Greta är en Vindö 40. Längd 9,28 m. Greta går för segel eller elmotor. Separat WC-utrymme ombord för passagerarna. Bered dig på sjögång och växlande väderförhållanden. Greta har räddningsutrustning och flytvästar (uppblåsbara västar) för alla passagerare.

Tag med ordentligt med varma och vindtäta kläder / regnställ (även vid fint väder kan det komma stänk). Skor med vita sulor (gummistövlar beroende på vädret), solglasögon och egen matsäck. 

Det kan vara en utmaning att ta sig och röra sig ombord för personer med rörelsenedsättning. Ytterligare information antti.majava@bios.fi

 

Evenemanget har avslutats.

Tid

Börjar:  

16.7.2021 16:00

Slutar:  

16.7.2021 20:00

Lägg till evenemanget i din kalender

Plats

Skanslandet


Arrangör

Helsinki Biennial

helsinkibiennial@hel.fi